tiếng Việt

Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Palermo

view more

Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Palermo. Thị trưởng Leoluca Orlando đã gặp đại sứ Việt Nam Cao Chính Thiện. Nhiều nghiên cứu trẻ Việt Nam tại Đại học Palermo. leggi in italiano read in ...