Македонски

културни врски помеѓу Палермо и Битола

view more

Почна културни врски помеѓу Палермо и Република Македонија Некои библиотекари Македонци дошле до Палермо за посета на Градската библиотека. Имаше, исто така, Благој ...