יום התרבות האירופית

view more

  .יום ראשון, 14 באוקטובר בשעה 17 ב Steri יתקיים ביום ה -19 האירופי של התרבות היהודית, המוקדש "סיפור", כדי לספר בבוקר, בשעה 9.15 בבוקר, מתוכנן ביקור בג'ודקה העתיקה, והם משלמים 5 יורו ...

XIX European Day of Jewish Culture

view more

Sunday, October 14 at 5 pm at Steri (piazza Marina) will take place the XIX European Day of Jewish Culture, in this edition dedicated to "Storytelling", to narrate. Narration is a very present and very relevant act in the Jewish tradition, whose roots lie precisely in a "story": that contained in the Torah, the ...

XIX Giornata Europea della Cultura Ebraica

view more

Domenica 14 ottobre alle 17 allo Steri si svolgerà la XIX  Giornata Europea della Cultura Ebraica, in questa edizione  dedicata allo “Storytelling”, al narrare. Un atto molto presente e decisamente rilevante nella tradizione ebraica, le cui radici affondano proprio in un “racconto”: quello contenuto nella ...